Κατασκευή IDS SKARPA

Εργοδότης: skarpa

Κτήριο: καφε bar skarpa

Αρχιτέκτων: Βαλσαμιδης Μιχαλης

Κατασκευή: IDS