Εργοδότης: LA BARRAN
Aρχιτεκτονικό Γραφείο: βαλσαμιδης Μιχαλης
Τοποθεσία: ΜΥΚΟΝΟΣ 
Υλικό: ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΜΕ 3d επεξεργασία
Κατασκευή Τοποθετηση: IDS